244
246
245
260

suất ăn hàng ngày

cán bộ, công nhân viên

năm hoạt động

chuyến bay mỗi ngày

Hot News

15-05-2017
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau: Tên tổ chức phát hành:Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài Mã chứng khoán: NCS Mã ISIN:VN000000NCS5
27-04-2017
Ngày 26/4, bếp trưởng của NCS, ông Nguyễn Kiên Cường, đã giành huy chương Bạc trong cuộc thi SKY DELIGHT AWARDS 2017 tại Mát-xcơ-va, Nga.
14-04-2017
Kính gửi quý Cổ Đông ! Để chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, Công ty NCS xin kính gửi tới các cổ đông các thông tin và tài liệu về kỳ đại hội 2017  như sau: A.Thời gian & địa điểm: 08h ngày 26/04/2017 tại trụ sở của Công ty cổ phần suất ăn hàng không nội bài.
29-11-2016
Sáng ngày 24/11/2016, Công ty Cổ phần Suất ăn hàng không Nội Bài đã tổ chức lễ khởi công xây dựng dự án đầu tư Cơ sở chế biến suất ăn hàng không Nội Bài.
25-11-2016
Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh 2016 và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 09 tháng đầu năm 2016, dự báo thị trường trong 03 tháng cuối năm 2016. HĐQT xin báo cáo Đại hội cổ đông Công ty Cổ Phần Suất ăn hàng không nội bài về việc điều chỉnh kế hoạch SXKD 2016.
08-11-2016
Kính gửi Quý Cổ Đông ! ( Chú ý: Các cổ đông đã mở tài khoản giao dịch/lưu ký tại các Công ty chứng khoán và đã lưu ký Cổ phiếu NCS tại Trung tâm lưu ký chứng khoán(VSD) thì xin vui lòng liên hệ với công ty chứng khoán đã mở tài khoản để được hướng dẫn chi tiết về quy trình thực hiện quyền và phát hành thêm tăng vốn điều lệ.)
07-11-2016
Công ty Cổ phần Suất Ăn Hàng Không Nội Bài xin công bố thông tin theo quy định. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền: ngày 21/11/2016. Lý do : Xin ý kiến Đại hội Đồng cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh 2016.
02-11-2016
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NCS của CTCP Suất ăn Hàng Không Nội Bài như sau: 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 11/11/2016 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/11/2016 3. Lý do và mục đích:       * Tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2016:
01-11-2016
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NCS của CTCP Suất ăn Hàng Không Nội Bài như sau: 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 02/11/2016 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/11/2016 3. Lý do và mục đích:       * Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: 
26-10-2016
Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài xin công bố thông tin theo quy định tại Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán gồm: Tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2016:

Tầm nhìn

NCS nổ lực phát triển để trở thành công ty dịch vụ hàng không tốt nhất trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương.

SỨ MỆNH

Cung cấp những dịch vụ hàng không có chất lượng đạt tiêu chuẩn quốc tế đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng.

Giá trị cốt lõi

An toàn - Chính xác - Chất lượng - Hiệu quả.

Dịch vụ của chúng tôi