NCS: 10/11/2016 Ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2016 (tỷ lệ 30%)

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NCS của CTCP Suất ăn Hàng Không Nội Bài như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 11/11/2016
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/11/2016
3. Lý do và mục đích: 
     * Tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2016:
          - Tỷ lệ thực hiện: 30%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 05/12/2016
          - Địa điểm thực hiện: 
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài (địa chỉ: Sân bay quốc tế Nội Bài – Xã Phú Minh – Huyện Sóc Sơn – Thành phố Hà Nội) vào các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày 05/12/2016 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Nguồn: @HNX