NCS: Mẫu biểu hướng dẫn mua và chuyển nhượng cổ phần

Kính gửi Quý Cổ Đông !

( Chú ý: Các cổ đông đã mở tài khoản giao dịch/lưu ký tại các Công ty chứng khoán và đã lưu ký Cổ phiếu NCS tại Trung tâm lưu ký chứng khoán(VSD) thì xin vui lòng liên hệ với công ty chứng khoán đã mở tài khoản để được hướng dẫn chi tiết về quy trình thực hiện quyền và phát hành thêm tăng vốn điều lệ.)

Nhằm mục đích hỗ trợ cho cổ đông chưa lưu ký chứng khoán tại VSD, Công ty xin gửi tới Quý Cổ đông hướng dẫn quy trình đặt mua và chuyển nhượng cổ phần !

Mẫu biểu và hướng dẫn chi tiết trong tệp đính kèm gồm:

1. Hướng dẫn quy trình mua cổ phần(Dành cho cổ đông chưa lưu ký).

2. Giấy đăng ký mua cổ phần.

3. Giấy đề nghị chuyển nhượng Quyền mua cổ phần.

Nếu Quý Cổ đông cần hỗ trợ và giải thích chi tiết, xin vui lòng gửi email tới Bộ phận Quan Hệ Cổ Đông(IR) : Anhnt@noibaicatering.com.vn

Xin trân trọng cám ơn !

Tham khảo : http://www.noibaicatering.com.vn/content/ncs-mau-bieu-huong-dan-mua-va-c...

Source: @NCS