Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

Kính gửi Quý Cổ đông,

Công ty cổ phần Suất ăn hàng không Nội Bài trân trọng gửi Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán kèm Công văn giải trình theo Mục a, Khoản 4, Điều 14, Thông tư 96/2020/TT-BTC.

Trân trọng.