Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2019

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2019

Kính gửi Quý Cổ đông,

Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài (mã NCS) xin gửi Báo cáo tài chính quý 3 năm 2019.

Trân trọng.