Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng

NCS - Công bố thông tin về việc : Tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng !

Nội dung công bố trong tệp đính kèm chủ đề này !

Xin trân trọng công bố thông tin tới Quý Cổ đông !