Báo cáo tiến độ sử dụng vốn từ đợt chào bán chứng khoán ra công chứng

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn từ đợt chào bán chứng khoán ra công chứng

Kính gửi Quý Cổ đông,

Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài trân trọng gửi Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đột chào bán chứng khoán ra công chứng.

Trân trọng,