Công bố thông tin thay đổi người nội bộ công ty

Công bố thông tin thay đổi người nội bộ công ty

Kính gửi Quý Cổ đông,

Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài (Mã NCS) xin công bố thông tin về việc thay đổi người nội bộ:

- Thôi kiêm nhiệm chức vụ Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính- Kế toán đối với ông Võ Đức Hiếu, kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2022.

- Bổ nhiệm ông Chu Khánh Linh giữ chức vụ Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính- Kế toán, kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2022.

Tài liệu chi tiết xin xem các file đính kèm.

Trân trọng,