Công bố thông tin về bổ nhiệm lại cán bộ

Công bố thông tin về bổ nhiệm lại cán bộ

Kính gửi Quý Cổ đông,

Công ty xin công bố thông tin về việc Bổ nhiệm lại Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài

Trân trọng,