Công bố thông tin về việc bổ nhiệm lại người nội bộ

Công bố thông tin về việc bổ nhiệm lại người nội bộ

Kính gửi Quý Cổ đông,

Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài (Mã NCS) xin công bố thông tin về việc bổ nhiệm lại người nội bộ:

Bổ nhiệm lại ông Trần Thanh Sơn giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài, kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2020 cho đến khi có Quyết định mới.

Trân trọng,