HÀNH TRÌNH VỀ NGUỒN 2018

Vào ngày 26 và 29/12/2018, Đảng bộ Công ty đã tổ chức chương trình Về nguồn cho hai đoàn Cán bộ công nhân viên tại Củ Chi, Dinh Độc Lập.

Đoàn đã đến viếng và dâng hương tưởng niệm tại Đền tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược - nơi lưu danh 44.752 anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu và hy sinh cho sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc. Đoàn ghé tham quan khu tái hiện Vùng giải phóng Củ Chi, xem phim tư liệu, mô hình sa bàn về những chiến công hiển hách của ông cha ta; được cảm nhận cuộc sống dưới lòng đất của dân ta thời kháng chiến, sống trong không khí tự hào, nhớ về công ơn to lớn mà ông cha ta đã xây dựng và để lại một di sản tuyệt vời cho đất nước.

Rời đất Củ Chi, Đoàn quay về thành phố để đến thăm Dinh Độc Lập - nơi chứng kiến việc gây ra tội ác của thực dân Pháp, đế quốc Nhật, Mỹ và chính quyền tay sai đối với nhân dân Việt Nam; nơi đây cũng chứng kiến sự sụp đổ của chính quyền Sài Gòn – chính quyền tay sai cuối cùng của thực dân, đế quốc.

Đoàn kết thúc hành trình tại Bảo tàng Chứng tích chiến tranh trên đường Võ Văn Tần, thành phố Hồ Chí Minh. Đến nơi đây, không ai không khỏi rùng mình khi chứng kiến những tội ác của bọn thực dân xâm lược đã gây ra cho nhân dân Việt Nam nhưng hình ảnh đó cũng thể hiện ý chí chiến đấu quật cường và tinh thần yêu nước của những người dân nơi dải đất hình chữ S để giành lại độc lập dân tộc.

Hành trình “Về nguồn” đã góp phần khơi lại, hun đúc lòng yêu nước của mỗi thành viên trong đoàn; tự hào và yêu mến quê hương; nhắc nhở bản thân phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, sống có trách nhiệm với xã hội và đất nước.

Một số hình ảnh trong chuyến hành trình “Về nguồn”: