Hội nghị Người lao động Công ty năm 2019

Ngày 13/05/2019, Công ty cổ phần suất ăn Hàng không Nội Bài đã phối hợp với Ban chấp hành công đoàn cơ sở tổ chức Hội nghị người lao động năm 2019.

Chủ trì Hội nghị có Ông Trần Thanh Sơn – Tổng Giám đốc Công ty và Bà Vương Thị Phúc Minh – Chủ tịch Ban chấp hành Công đoàn cùng với sự tham dự của 97 đại biểu là cán bộ quản lý và người lao động tiêu biểu đại diện cho 708 người lao động toàn công ty.

Đoàn chủ tịch Hội nghị người lao động Công ty năm 2019

Hội nghị đã nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, Báo cáo tình hình thực hiện Thỏa ước lao động tập thể, nội quy lao động và những vấn đề khác liên quan tới quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, Báo cáo tài chính năm 2018, Dự thảo sửa đổi Thỏa ước lao động tập thể.

Ông Trần Thanh Sơn – Tổng Giám đốc Công ty phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Thanh Sơn – Tổng Giám đốc Công ty đã biểu dương những cố gắng của tập thể CBCNV trong năm 2018. Bên cạnh đó, ông cũng nêu ra những khó khăn trong thời gian tới và đặt ra nhiệm vụ cụ thể cho năm 2019 và yêu cầu, trong thời gian tới, CBCNV cần cố gắng, nỗ lực hơn trong hoạt động sản xuất kinh doanh; cán bộ các cấp phải tăng cường công tác quản lý lao động; người lao động cần phải nhận thức đúng đắn về vai trò, trách nhiệm của mình trong công việc và trong xây dựng đơn vị;…

Hội nghị đã thảo luận và bày tỏ sự đồng thuận và nhất trí cao đối với nội dung các báo cáo đã trình bày tại hội nghị. Hội nghị cũng đã bầu Thành viên đại diện tập thể lao động tham gia đối thoại định kỳ và biểu quyết, thống nhất 100% thông qua nghị quyết hội nghị. 

Hội nghị Người lao động năm 2019 đã diễn ra thành công tốt đẹp với sự đồng lòng của tập thể người lao động Công ty, phát huy tinh thần đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ, sáng tạo, chung sức vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 đã đề ra, tạo đà vững chắc cho những năm tiếp theo; tiếp tục xây dựng Công ty ngày một phát triển.