Khóa học nâng cao năng lực quản trị cho đội ngũ cán bộ NCS

Với mục tiêu nâng cao năng lực quản trị của các cán bộ quản lý và đội ngũ cán bộ nguồn, trong tháng 7 vừa qua, công ty đã phối hợp với Trường doanh nhân Pace tổ chức 02 khóa học “Năng lực quản trị cho nhà quản lý” và “Phát triển năng lực lãnh đạo”.

Khóa học “Năng lực quản trị cho nhà quản lý” được thiết kế dành cho cho các cán bộ Quản lý cấp trung (cấp tổ, đội và nguồn quản lý cấp tổ, đội).Khóa học “Phát triển năng lực lãnh đạo” được thiết kế dành riêng cho đối tượng Trưởng, Phó trưởng phòng và cán bộ nguồn cấp phòng của các đơn vị.

Chương trình được kết hợp giữa lý thuyết với các hoạt động thực tiễn. Thông qua khóa học, các cán bộ tổ, đội đã nắm được nguyên tắc và quy trình phân công công việc hiệu quả, phương cách đánh giá và phát triển đội ngũ nhân viên kế nhiệm, phương thức tạo động lực cho nhân viên, đồng thời nâng cao kiến thức, tư duy về quản trị chiến lược, quản trị sự thay đổi và những kỹ năng cần thiết bổ trợ cho cán bộ quản lý các cấp.