NCS: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 3

NCS: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 3

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ nhất số 134/2010/GCNCP-VSD-3 ngày 27/11/2017 do đăng ký chứng khoán bổ sung cho tổ chức đăng ký chứng khoán như sau:

Tên tổ chức phát hành:Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài

Trụ sở chính:Sân bay quốc tế Nội Bài, huyện Sóc Sơn, Tp. Hà Nội

Điện thoại:04.38840289

Fax:04.38840199

Vốn điều lệ:179,490,980,000 đồng

Đã đăng ký bổ sung chứng khoán tại VSD kể từ ngày 27/11/2017

Tên chứng khoán:Cổ phiếu Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài

Mã chứng khoán:NCS

Mã ISIN:VN000000NCS5

Sàn giao dịch:UpCOM

Mệnh giá:10,000 đồng

Loại chứng khoán:Cổ phiếu phổ thông

Số lượng chứng khoán bổ sung:5,968,764 cổ phiếu

Giá trị chứng khoán bổ sung:59,687,640,000 đồng

Tổng số lượng chứng khoán:17,949,098 cổ phiếu

Tổng giá trị chứng khoán:179,490,980,000 đồng

Hình thức đăng ký:Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 29/11/2017, VSD nhận lưu ký số chứng khoán đăng ký bổ sung trên.