NCS: Chi trả tạm ứng cổ tức lần 2 năm 2015 bằng tiền

NCS: Chi trả tạm ứng cổ tức lần 2 năm 2015 bằng tiền

Cập nhật: Thứ sáu, 29/01/2016

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

Tên tổ chức phát hành:Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài

Tên chứng khoán:Cổ phiếu Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài

Mã chứng khoán:NCS

Mã ISIN:VN000000NCS5

Mệnh giá:10,000 đồng

Sàn giao dịch:UpCOM

Loại chứng khoán:Cổ phiếu phổ thông

Ngày đăng ký cuối cùng:17/02/2016

- Lý do và mục đích: Chi trả tạm ứng cổ tức lần 2 năm 2015 bằng tiền
- Tỷ lệ thực hiện: 24%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.400 đồng)
- Thời gian thực hiện: 10/03/2016
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài (địa chỉ: Sân bay Quốc tế Nội Bài, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội) vào các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày 10/03/2016 và xuất trình chứng minh nhân dân.