NCS : Ký hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư vấn RSM Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội

NCS : Ký hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư vấn RSM Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội

Kính gửi Quý Cổ Đông !

Xin vui lòng mở files đính kèm !