Nhận sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của NCS(dành cho cổ đông chưa lưu ký)

Nhận sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của NCS(dành cho cổ đông chưa lưu ký)

Công ty NCS trân trọng thông báo thời gian và địa điểm nhận sở hữu cổ phần của Công ty như sau:

- Thời gian trả sổ : từ ngày 17/02/2017

- Đối tượng nhận sổ: Cổ đông dăng ký mua cổ phần phát hành tăng vốn điều lệ năm 2017

- Địa điểm nhận sổ: Văn thư - Công ty cổ phần suất ăn hàng không Nội bài 

Xin vui lòng mở files đính kèm để biết thêm chi tiết.

Trân trọng thông báo !