Phục vụ suất ăn

Với sự kết hợp giữa phòng nghiên cứu phát triển sản phẩm và đội ngũ đầu bếp giàu kinh nghiệm, NCS đang hàng ngày mang đến những trải nghiệm ẩm thực với "Chất lượng quốc tế - khẩu vị địa phương" đến với khách hàng. Các nền ẩm thực Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, các quốc gia châu Á,  châu Âu, các suất ăn đặc biệt: Tôn giáo, trẻ em, bệnh lý đã và đang được phục vụ, nghiên cứu mở rộng và bản địa hóa để đáp ứng các đối tượng hành khách phong phú với những yêu cầu ngày càng đặc thù và khắt khe hơn.