Quyết định bổ nhiệm lại cán bộ

Quyết định bổ nhiệm lại cán bộ

Kính gửi Quý Cổ đông,

Công ty xin công bố thông tin về việc Bổ nhiệm lại Kế toán trưởng Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài

Trân trọng,