Sứ mệnh-Tầm nhìn-Giá Trị cốt lõi

Với gần 30 năm kinh nghiệm trong ngành dịch vụ suất ăn hàng không, chúng tôi – Công ty cổ phần suất ăn Hàng không Nội bài (NCS) – hiểu rõ rằng sự thỏa mãn của khách hàng là điều kiện tiên quyết cho sự tồn tại, thành công và phát triển của mình.

Sự thỏa mãn của khách hàng được đo lường bởi chất lượng sản phẩm, dịch vụ, chất lượng của các giải pháp và cách chúng tôi cùng khách hàng, người lao động và cộng đồng cùng phát triển.

An toàn trong khai thác, an toàn vệ sinh thực phẩm, đúng giờ, đúng tiêu chuẩn và ổn định về chất lượng sản phẩm, dịch vụ đã cam kết, liên tục cải tiến để thỏa mãn ngày càng tốt hơn các nhu cầu của khách hàng là các mục tiêu cốt lõi của chúng tôi.

Chúng tôi hiện thực hóa các mục tiêu bởi các cam kết và các hoạt động thực tế:

  • Thấu hiểu các yêu cầu của khách hàng
  • Áp dụng các hệ thống quản trị chất lượng và quản trị doanh nghiệp tiên tiến
  • Đầu tư và phát triển nguồn nhân lực
  • Đầu tư vào công nghệ
  • Bảo vệ môi trường, đóng góp và xây dựng cộng đồng

Trong công ty, các giá trị cốt lõi sau luôn được chúng tôi bồi đắp:

  • Lắng nghe và thấu hiểu
  • Cam kết và tận tâm
  • Tuân thủ và kỷ luật
  • Hợp tác và đoàn kết
  • Cải tiến liên tục và phát triển không ngừng

Chúng tôi – Công ty cổ phần suất ăn hàng không Nội bài – sẽ trở thành một công ty cung cấp suất ăn có thứ hạng trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương, cung cấp các suất ăn, dịch vụ và các giải pháp đáp ứng các chuẩn mực quốc tế, phù hợp với yêu cầu của khách hàng, có bản sắc riêng, hướng đến tự thỏa mãn toàn diện của khách hàng (Total Satisfaction)

NCS – chất lượng quốc tế, khẩu vị địa phương, cạnh tranh, hài hòa cùng phát triển.