Thông báo doanh nghiệp kiểm toán đã ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

Thông báo doanh nghiệp kiểm toán đã ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

Kính gửi Quý cổ đông, 

Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài xin trân trọng thông báo:

Ngày 22/7/2020, Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội để kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2020.

Trân trọng./