Thông báo gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Thông báo gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Kính gửi Quý cổ đông, 

Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài (mã CK: NCS) xin thông báo gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, chậm nhất trước 30/6/2020.

Trân trọng thông báo.