Thông báo mời họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Thông báo mời họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Kính gửi Quý Cổ Đông, 

Công ty Cổ Phần Suất Ăn Hàng Không Nội Bài trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo mời họp và tài liệu họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2020.  

Xin vui lòng mở file đính kèm.

Trân trọng cảm ơn sự hợp quan tâm của Quý Cổ đông,