Thông tin thay đổi người nội bộ Công ty

Thông tin thay đổi người nội bộ Công ty

Kính gửi Quý Cổ đông,

Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài (Mã NCS) xin công bố thông tin về việc thay đổi người nội bộ: Miễn nhiệm  chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty của Ông Võ Đức Hiếu, kể từ ngày 31 tháng 10 năm 2022.

Trân trọng,