Vận hành kho bảo thuế

Bên cạnh kho đồ khô, kho bảo quản lạnh, NCS cũng đáp ứng nhu cầu có nhà kho riêng cho các mặt hàng miễn thuế với quy trình giám sát đảm bảo an ninh cẩn trọng và nghiêm ngặt. Bởi vậy, NCS đã nhận giải thưởng "Best Stock Controller in 2015" trao bởi Asiana Airlines.