Vệ sinh dụng cụ, giặt là

Các công đoạn trong quy trình dịch vụ giặt là của NCS được áp dụng bằng các trang thiết bị hiện đại, các loại hóa chất tiêu chuẩn quốc tế được triển khai và giám sát nhằm đám bảo tiêu chuẩn vệ sinh và an toàn sức khỏe.