Edit Content
Trang chủ
Tin tức
Tài liệu họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2018
Tài liệu họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2018

 

Kính gửi Quý Cổ Đông, 

Công ty trân trọng gửi tới Quý Cổ đông các tài liệu phục vụ cho Kỳ họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ Phần Suất Ăn Hàng Không Nội Bài . 

Danh mục tài liệu theo bảng dưới đây:

Stt Tên tài liệu
1 Thông báo mời họp  Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2018
2 Giấy xác nhận cá nhân
3 Giấy xác nhận doanh nghiệp
4 Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 
4.1 + Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018
4.2 + Báo cáo công tác giám sát năm 2018
4.3 + Báo cáo hoạt động giám sát 2017
4.4 + Trình thông qua báo cáo tài chính 2017
4.5 + Trình chi trả thù lao của Thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát
4.6 + Trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2017
4.7 + Trình lựa chọn công ty Kiểm toán năm 2018
4.8 + Trình thông qua sửa đổi điều lệ và ban hành quy chế nội bộ quản trị công ty 
4.8.1       * Dự thảo điều lệ công ty( bản theo dõi thay đổi)
4.8.2       * Dự thảo quy chế Nội bộ quản trị công ty
4.8.3       * Dự thảo Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 
4.9 Trình điều chỉnh giá hợp đồng vượt giá gói thầu trong dự án xây dựng cơ sở chế biến suất ăn Hàng Không Nội Bài

Xin vui lòng mở tệp đính kèm !

Trân trọng cám ơn sự quan tâm của Quý Cổ Đông !

 

Share

Nội dung chính

Tin tức nổi bật

Từ khóa tìm kiếm

NCS
Tin tức sự kiện
Sự kiện
Bestseller
Pop up- A taste of NCS
Cẩm nang

CẨM NANG

NCS xin công bố kết quả phân tích mẫu nước thải sinh hoạt số 0077/032/06/2024 như sau:

– Tên mẫu: Nước thải sinh hoạt

– Địa điểm lấy mẫu: Công ty CP Suất ăn Hàng không Nội Bài

– Đặc điểm mẫu: NTSH: Hố ga nước thải sau xử lý

– Phương pháp lấy mẫu: Theo TCVN

– Ngày lấy mẫu: 12/04/2024 – Ngày phân tích mẫu: 12-19/04/2024

Các thông số chi tiết:

KẾT QUẢ PHÂN TÍCH NƯỚC THẢI SINH HOẠT

CẨM NANG

CẨM NANG

Bản tự công bố chất lượng sản phẩm Trà cam sả mật ong
Liên hệ với chúng tôi để nhận tư vấn

Hãy để NCS kết nối và đồng hành cùng bạn.

NOI BAI CATERING SERVICES JSC

Thoroughly understanding customers’ demands and requirements is the key factor of our business development and success.

Kết nối với chúng tôi
Catering Direct order

(84) 9 3648 5289

Marketing Department

(84.24) 3886 5577

Thông tin liên hệ
Email: Marketing@noibaicatering.com.vn
Location: Noi Bai International Airport, Hanoi, Vietnam
Catering Direct order: (84) 9 3648 5289 Marketing Department: (84.24) 3886 5577
©2023. All rights reserved. Powered by SaoKim Digital
Liên hệ với chúng tôi để nhận tư vấn

Hãy để NCS kết nối và đồng hành cùng bạn.

NOI BAI CATERING SERVICES JSC

Thoroughly understanding customers’ demands and requirements is the key factor of our business development and success.

Kết nối với chúng tôi

Catering Direct order

(84) 9 3648 5289

Marketing Department

(84.24) 3886 5577

Thông tin liên hệ

Email: Marketing@noibaicate ring.com.vn

Location: Noi Bai International Airport, Hanoi, Vietnam

Catering Direct order: (84) 9 3648 5289
Marketing Department: (84.24) 3886 5577

©2023. All rights reserved. Powered by SaoKim Digital