Bản tự công bố chất lượng Bánh su kem vỏ giòn 30gr