Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2019

Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2019

Kính gửi Quý Cổ đông,

Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài trân trọng gửi tới Quý Cổ đông bản Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2019.

Xin vui lòng xem tại tệp đính kèm.

Trân trọng./.