NCS: Thưởng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

NCS: Thưởng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

Tên tổ chức phát hành:Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài

Trụ sở chính:Sân bay quốc tế Nội Bài, huyện Sóc Sơn, Tp. Hà Nội

Điện thoại:04.38840289

Fax:04.38840199

Tên chứng khoán

Cổ phiếu Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài

Mã chứng khoán:NCS

Mã ISIN:VN000000NCS5

Mệnh giá:10,000 đồng

Sàn giao dịch:UpCOM

Loại chứng khoán:Cổ phiếu phổ thông

Ngày đăng ký cuối cùng:06/01/2015

- Lý do và mục đích: Thưởng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

- Tỷ lệ thực hiện: 100.000:60.009 (người sở hữu 100.000 cổ phiếu được nhận 60.009 cổ phiếu mới)

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có):

Số lượng cổ phiếu thưởng phát hành cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Đối với số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị (nếu có) này sẽ được Công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ, đồng thời cổ đông sẽ được trả bằng tiền mặt theo giá 10.000 đồng/ cổ phiếu.

- Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng, cổ đông A sở hữu 1.200 cổ phiếu sẽ được nhận số cổ phiếu là: 1.200 x 60.009/100.000 = 720,108 cổ phiếu. Tuy nhiên, sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, cổ đông A sẽ chỉ nhận 720 cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ là 0,108 cổ phiếu sẽ được Công ty trả bằng tiền mặt tương đương 1.080 đồng.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài (địa chỉ: Sân bay Quốc tế Nội Bài – xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội) vào các ngày làm việc trong tuần và xuất trình chứng minh nhân dân