NCS: Trả tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng tiền

NCS: Trả tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng tiền

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

Tên tổ chức phát hành:Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài

Trụ sở chính:Sân bay quốc tế Nội Bài, huyện Sóc Sơn, Tp. Hà Nội

Điện thoại:04.38840289

Fax:04.38840199

Tên chứng khoán:Cổ phiếu Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài

Mã chứng khoán:NCS

Mã ISIN:VN000000NCS5

Mệnh giá:10,000 đồng

Sàn giao dịch:UpCOM

Loại chứng khoán:Cổ phiếu phổ thông

Ngày đăng ký cuối cùng:22/12/2014

- Lý do và mục đích: Trả tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 30%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng)

- Thời gian thực hiện: 31/12/2014

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài (địa chỉ: Sân bay quốc tế Nội Bài – xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội) từ ngày 31/12/2014 và xuất trình chứng minh nhân dân