Thông tin thay đổi người nội bộ công ty

Thông tin thay đổi người nội bộ công ty

Kính gửi Quý Cổ đông,

Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài (Mã NCS) xin công bố thông tin về việc thay đổi người nội bộ:

- Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 đối với bà Nguyễn Thị Quỳnh Hoa kể từ ngày 15 tháng 6 năm 2022.

- Bổ nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 đối với bà Phan Thị Thúy Quyên kể từ ngày 15 tháng 6 năm 2022.

Tài liệu chi tiết xin xem các file đính kèm.

Trân trọng,