Edit Content
Trang chủ
Tin tức
NCS: Thực hiện quyền mua cổ phiếu(2016)
NCS: Thực hiện quyền mua cổ phiếu(2016)

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài

Mã chứng khoán: NCS

Mã ISIN: VN000000NCS5

Mệnh giá: 10,000 đồng

Sàn giao dịch:UpCOM

Loại chứng khoán:Cổ phiếu phổ thông

Ngày đăng ký cuối cùng: 02/11/2016

– Lý do và mục đích: Thực hiện quyền mua cổ phiếu
– Mã quyền mua: MIRNCS161
– Mã ISIN quyền mua: VNMIRNCS1616
(Ngày hiệu lực cấp mã quyền mua 14/11/2016; ngày hiệu lực hủy mã quyền mua 14/12/2016)
– Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 3.999.543 cổ phiếu
– Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
– Tỷ lệ thực hiện: 2:1 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 02 quyền được mua 01 cổ phiếu mới)
– Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết (nếu có): Số lượng cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) và số cổ phiếu không được mua hết (nếu có) sẽ được Hội đồng quản trị xem xét ưu tiên chào bán cho các cổ đông hiện hữu khác với mức giá chào bán bằng mệnh giá hoặc các đối tượng khác với giá phát hành tính bằng bình quân 60 phiên giao dịch gần nhất cổ phiếu của Công ty trên sàn UpCom tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền và không thấp hơn mệnh giá
Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách để thực hiện quyền, cổ đông A nắm giữ 103 cổ  phiếu tương ứng 103 quyền mua cổ phiếu mới, 103 quyền mua sẽ được mua (103 x 1)/2 = 51,5 cổ phiếu, làm tròn xuống là 51 cổ phiếu. Như vậy cổ  đông A sẽ mua 51 cổ phiếu mới. Số cổ  phiếu lẻ thập phân 0,5 cổ phiếu sẽ được HĐQT ưu tiên phân phối cho cổ đông hiện hữu có  nhu cầu mua với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Trường hợp các cổ đông hiện hữu khác không mua hoặc không mua hết số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có), số lượng cổ phiếu cổ đông hiện hữu từ chối mua nói trên, HĐQT sẽ tiếp tục chào bán cho các đối tượng không phải cổ đông hiện hữu với mức giá chào bán bằng bình quân 60 phiên giao dịch gần nhất cổ phiếu của Công ty đang giao dịch trên sàn UpCom tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhưng không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu.
– Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu không hạn chế chuyển nhượng. Đối với trường hợp cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh do làm tròn, cổ phần mà cổ đông hiện hữu không mua hết được Hội đồng quản trị chào bán cho các đối tượng cổ đông hiện hữu khác hoặc đối tượng khác không phải là cổ đông hiện hữu thì số cổ phần này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ thời điểm phát hành.
– Quy định về chuyển nhượng quyền mua:
+ Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 14/11/2016 đến ngày 06/12/2016
+ Quyền mua được chuyển nhượng 01 lần (bên nhận chuyển nhượng không được tiếp tục chuyển nhượng cho người khác).
– Quy định về chứng khoán đặt mua:
+ Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 14/11/2016 đến ngày 09/12/2016
+ Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng.
– Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại:
Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài
Địa chỉ: Sân bay quốc tế Nội Bài – Xã Phú Minh – Huyện Sóc Sơn – Thành phố Hà Nội,
– Thông tin về tài khoản phong tỏa đặt mua chứng khoán của TCPH:
+ Tên chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Suất  ăn hàng không Nội Bài
+ Số TK: 19166668888999
+ Nơi mở TK: Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ  thương Việt Nam, Chi nhánh Nội Bài.
Lịch trình TVLK làm các thủ tục thực hiện quyền mua với VSD theo thông tin đính kèm
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý  đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 15h ngày 04/11/2016
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các  tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.

LỊCH TRÌNH THỰC HIỆN QUYỀN MUA MÃ CHỨNG KHOÁN NCS

 – Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài
– Ngày đăng ký cuối cùng: 02/11/2016
– Thời hạn Thành viên lưu ký (TVLK) xác nhận Danh sách người sở hữu chứng khoán được hưởng quyền mua cổ phiếu: Chậm nhất vào 15h ngày 04/11/2016.
– Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: Từ ngày 14/11/2016 đến ngày 06/12/2016
– Thời gian đăng ký và đặt mua cổ phiếu: Từ ngày 14/11/2016 đến ngày 09/12/2016
– Thời hạn TVLK nộp Hồ sơ đặt mua cổ phiếu và chuyển tiền đặt mua cổ phiếu cho VSD: 13/12/2016
– Tài khoản VSD nhận tiền đặt mua:
+ Số hiệu tài khoản: 122.10.00.0173177
+ Tên tài khoản: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
+ Nơi mở tài khoản: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành

Share

Nội dung chính

Tin tức nổi bật

Từ khóa tìm kiếm

NCS
Tin tức sự kiện
Sự kiện
Bestseller
Pop up- A taste of NCS
Cẩm nang

CẨM NANG

NCS xin công bố kết quả phân tích mẫu nước thải sinh hoạt số 0077/032/06/2024 như sau:

– Tên mẫu: Nước thải sinh hoạt

– Địa điểm lấy mẫu: Công ty CP Suất ăn Hàng không Nội Bài

– Đặc điểm mẫu: NTSH: Hố ga nước thải sau xử lý

– Phương pháp lấy mẫu: Theo TCVN

– Ngày lấy mẫu: 12/04/2024 – Ngày phân tích mẫu: 12-19/04/2024

Các thông số chi tiết:

KẾT QUẢ PHÂN TÍCH NƯỚC THẢI SINH HOẠT

CẨM NANG

CẨM NANG

Bản tự công bố chất lượng sản phẩm Trà cam sả mật ong
Liên hệ với chúng tôi để nhận tư vấn

Hãy để NCS kết nối và đồng hành cùng bạn.

NOI BAI CATERING SERVICES JSC

Thoroughly understanding customers’ demands and requirements is the key factor of our business development and success.

Kết nối với chúng tôi
Catering Direct order

(84) 9 3648 5289

Marketing Department

(84.24) 3886 5577

Thông tin liên hệ
Email: Marketing@noibaicatering.com.vn
Location: Noi Bai International Airport, Hanoi, Vietnam
Catering Direct order: (84) 9 3648 5289 Marketing Department: (84.24) 3886 5577
©2023. All rights reserved. Powered by SaoKim Digital
Liên hệ với chúng tôi để nhận tư vấn

Hãy để NCS kết nối và đồng hành cùng bạn.

NOI BAI CATERING SERVICES JSC

Thoroughly understanding customers’ demands and requirements is the key factor of our business development and success.

Kết nối với chúng tôi

Catering Direct order

(84) 9 3648 5289

Marketing Department

(84.24) 3886 5577

Thông tin liên hệ

Email: Marketing@noibaicate ring.com.vn

Location: Noi Bai International Airport, Hanoi, Vietnam

Catering Direct order: (84) 9 3648 5289
Marketing Department: (84.24) 3886 5577

©2023. All rights reserved. Powered by SaoKim Digital