Edit Content

Trang chủ

Quan hệ cổ đông

Ngày
30/03/2014
Năm tài chính
2014
Ngày
30/03/2013
Năm tài chính
2013
Ngày
30/03/2012
Năm tài chính
2012
Ngày
30/03/2011
Năm tài chính
2011
Ngày
30/03/2010
Năm tài chính
2010
Ngày
30/03/2009
Năm tài chính
2009
Ngày
30/03/2008
Năm tài chính
2008

Tin tức mới nhất

CẨM NANG

CẨM NANG

CẨM NANG

Công ty Cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài xin công bố kết quả phân tích nước thải đầu ra như sau:

Ngày nhận mẫu: 02.01.2024

Địa điểm lấy mẫu: Hố ga nước thải đầu ra của Công ty CP Suất ăn Hàng không Nội Bài