Edit Content
Trang chủ
Tin tức
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN SUẤT ĂN HÀNG KHÔNG NỘI BÀI (NCS)
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN SUẤT ĂN HÀNG KHÔNG NỘI BÀI (NCS)
Ngày 27.06.2023, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài (NCS) đã diễn ra tại hội trường lớn tầng 3, trụ sở chính NCS tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Phú Minh, Sóc Sơn, Hà Nội. Đại hội ghi nhận sự tham dự của Hội đồng quản trị, các thành viên trong Ban Kiểm Soát và các cổ đông của công ty.
Các nội dung được trình bày trong Đại hội bao gồm Dự thảo Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023; các Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 – 2023, về hoạt động và công tác giám sát năm 2022 của Hội đồng quản trị, về tình hình thực hiện chi trả thù lao, tiền lương cho thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2022 – 2023, về hoạt động năm 2022 của Ban Kiểm soát; các Tờ trình phê duyệt hợp đồng giao dịch, báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022…
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, ông Nguyễn Văn Dũng – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài đã báo cáo Đại hội về kết quả kinh doanh của năm 2022 và kế hoạch định hướng năm 2023, trong đó: sản lượng suất ăn năm 2022 đạt 8.886.333 suất ăn, bằng 300% so với năm 2021 và bằng 105% so với kế hoạch; tổng lợi nhuận sau thuế tăng 82,1 tỷ đồng so với năm 2021 và quỹ lương bằng 88,4 tỷ đồng, bằng 163% so với năm 2021. Năm 2023 doanh nghiệp dự kiến đạt 10.249.655 suất ăn, bằng 115% so với thực hiện năm 2022 và quỹ lương đạt 120,4 tỷ đồng, bằng 136% so với năm 2022.
Trong khuôn khổ Đại hội, hội đồng cổ đông công ty đã đi đến phiên thảo luận và biểu quyết thống nhất các nội dung về kết quả thực hiện của năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư của năm 2023, định hướng phát triển cùng các quyết định khác liên quan đến lợi ích của cổ đông.
  
Share

Nội dung chính

Tin tức nổi bật

Môi trường và cộng đồng (Trách nhiệm xã hội)

Từ khóa tìm kiếm

NCS
Tin tức sự kiện
Sự kiện
Bestseller
Pop up- A taste of NCS
Cẩm nang

CẨM NANG

Công ty Cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài xin công bố kết quả phân tích nước thải đầu ra như sau:

Ngày nhận mẫu: 02.01.2024

Địa điểm lấy mẫu: Hố ga nước thải đầu ra của Công ty CP Suất ăn Hàng không Nội Bài CẨM NANG

Công ty Cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài xin công bố kết quả thử nghiệm mẫu nước thải 2023:

  • Thời gian thử nghiệm: 04/10/2023 – 23/10/2023.

công bố kết quả thử nghiệm mẫu nước thải 2023

CẨM NANG

9h00 ngày 16.07.2023, Công ty Cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài (NCS) đã tham dự Lễ Trao Chứng nhận “Nhãn hiệu nổi tiếng – Nhãn hiệu cạnh tranh Việt Nam năm 2023” tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ – Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam, được truyền hình trực tiếp trên kênh H1 – Đài phát thanh và truyền hình Hà Nội.
Tại buổi lễ, ông Phạm Xuân Thắng – Phó Tổng Giám đốc NCS đã đại diện công ty nhận Chứng nhận và kỷ niệm chương Nhãn hiệu nổi tiếng – Nhãn hiệu cạnh tranh Việt Nam năm 2023 từ Hội Sở hữu Trí tuệ Việt Nam (VIPA).
Nhãn hiệu nổi tiếng – Nhãn hiệu cạnh tranh Việt Nam là lễ tổng kết – tôn vinh top 50 thương hiệu xuất sắc trong lĩnh vực tham gia và có những đóng góp đáng ghi nhận cho thị trường ngành, trực tiếp định vị và nâng tầm giá trị sản phẩm, dịch vụ Việt trên trường quốc tế.
Liên hệ với chúng tôi để nhận tư vấn

Hãy để NCS kết nối và đồng hành cùng bạn.

NOI BAI CATERING SERVICES JSC

Thoroughly understanding customers’ demands and requirements is the key factor of our business development and success.

Kết nối với chúng tôi
Catering Direct order

(84) 9 3648 5289

Marketing Department

(84.24) 3886 5577

Thông tin liên hệ
Email: Marketing@noibaicatering.com.vn
Location: Noi Bai International Airport, Hanoi, Vietnam
Catering Direct order: (84) 9 3648 5289 Marketing Department: (84.24) 3886 5577
©2023. All rights reserved. Powered by SaoKim Digital
Liên hệ với chúng tôi để nhận tư vấn

Hãy để NCS kết nối và đồng hành cùng bạn.

NOI BAI CATERING SERVICES JSC

Thoroughly understanding customers’ demands and requirements is the key factor of our business development and success.

Kết nối với chúng tôi

Catering Direct order

(84) 9 3648 5289

Marketing Department

(84.24) 3886 5577

Thông tin liên hệ

Email: Marketing@noibaicate ring.com.vn

Location: Noi Bai International Airport, Hanoi, Vietnam

Catering Direct order: (84) 9 3648 5289
Marketing Department: (84.24) 3886 5577

©2023. All rights reserved. Powered by SaoKim Digital